Frystorkningsprocessen

Frystorkning
Frystorkning är det enda sättet att med framgång avlägsna fukten ur en blomma och det är en komplicerad process som kräver mycket yrkeskunnande. Ett litet fel kan snabbt skada produkten. Sweet Colours förfogar över de mest moderna maskiner som sköts med unik  mjukvara. Det används inga kemikalier och därigenom behåller produkten sin biologiska nedbrytbarhet. Vi håller oss till ren natur! Innan processen startas, klipps rosorna och hortensiorna av (rosor direkt under huvudet) och placeras i lådor i maskinen.

Frystorkningsmaskinen och processen
Maskinen består av två kammare: kondensorkammaren och lagerkammaren. Har man väl placerat alla rosor i lagerkammaren, startar man maskinen och följer ett frysprogram där rosorna frys till -40 grader. Sedan startar man en vakuumpump och då börjar den verkliga torkningsprocessen. Eftersom temperaturen i kondensorkammaren är lägre än i lagerkammaren (-50 eller kallare) dras vattenångorna ur rosorna genom vakuum och förvandlas till iskristaller. Dessa iskristaller skapar snabbt ett islager i ondensorkammaren. Isen avlägsnas genom upptining. När det inte formas någon is längre är processen färdig och kan lagerkammaren öppnas (upplevs alltid som ett spännande ögonblick). Hela processen tar ungefär 14 dagar. Genom att allt detta utförs omsorgsfullt kan Sweet Colours producera perfekt torkade Rosen- och Hortensiablad för direkt användning.